Põhjused, miks inimesed tulevad

coachingusse

 • et olla kuulatud
 • et enda kohta rohkem teada saada
 • et rääkida neutraalse osapoolega
 • et saada ülevaadet
 • et õppida teistmoodi eksisteerima
 • et aktsepteerida seda, kes nad on


nõustamisele

 • et rääkida neutraalse osapoolega
 • et saada erapooletut tagasisidet
 • et väljuda tupikust
 • et saada inspiratsiooni teiste kogemusest
 • et saada kindlust
 • et kogeda kriitikat


Vaata, mida kliendid arvavad

Siiri oli minu juhitud ettevõtte Puidukoda OÜ pikaaegne kliendihaldur EASis. Olime Siiri personaalse suhtumisega ja avatud suhtlusstiiliga väga rahul. Ta võttis vaevaks süveneda oma klientide ettevõtetesse põhjalikult, et mõista nende tegelikke vajadusi ja pakkuda välja omapoolseid lahendusi probleemidele. See sisaldas ka “ebameeldivate” küsimuste esitamist (kuid alati konstruktiivses vormis) ja küsitavate tegevuste ning plaanide esiletoomist, seda kõike selleks, et klienti kõrvaltvaataja pilguga natuke suunata ja panna mõtlema asjadele erinevate nurkade alt.

Siiri tegi oma klientide heaks palju rohkem, kui tema ametijuhend ja töökohustused eeldasid, ta oli päriselt hea konsultant, mitte keskmine rea-ametnik. Siiri hoidis meid (ja tõenäoliselt ka teisi oma pikaaegseid kliente) ja meie hoidsime teda ka väga. Soovin Siirile tuult tiibadesse uutes tegemistes, ma olen 110% veendunud, et ta on nendes tegemistes sama edukas ja teeb seda samasuguse kire ja pühendumusega.

Kristjan Saks

Primewood juhatuse liige/ Puidueksperdid juhatuse liige / KS Investeeringud omanik

Vaata, mida kliendid arvavad

Siiri on suuresti aidanud konstruktiivselt hinnata nii meie alustava ettevõtte äriplaani kui ka üldse kogu ärimudelit. Tänu temale oleme suutnud nii mõnedki nurgad ära lihvida ning olla toetusteks kõlbik. Siiri õiged küsimused võivad küll mõnikord valusad olla, aga just sellist edasiviivat kriitikat ongi vaja. Tema kannatlikkus tunde

ja tunde meie lennukaid ideid kuulata ning tagasisidestada on imetlusväärsed.

Lisaks olen täiesti uue nüansina saanud Siirit kasutada coach´ina. Seda julgen samuti kahe käega soovitada kõigile, kes isiklike või tööalaste probleemidega silmitsi. Siiri omandatud coaching´u-tehnikad aitavad kliendil kogeda nii mõnegi heureka-hetke. Selline kombinatsioon erinevaid kompetentse võimaldab tal olla valdkonnast sõltumatult iga ettevõtte parimaks nõuandjaks.

Gerli Palgi

Gratitude Services, asutaja ja juhatuse liige

Vaata, mida kliendid arvavad

Meil kõigil on oma nägemus sellest, kuhu

tahame jõuda või mida tahame luua. Kuid tihti on selle kirjeldamine kõigile arusaadaval viisil raske, puudu on loogilisest üleseehitusest

või on erinevad peatükid üheks loogiliseks tervikuks sidumata. Siiriga koostöös loodud tervik on tänaseks ennast tõestanud ning selle alusel on võimalik mul märksa edukamalt oma plaanidega edasi liikuda.

Allan Selirand

Diplomatic Delivery, asutaja ja juhatuse liige

Vaata, mida kliendid arvavad

Siiriga suheldes on kohe aru saada, et ta on oma valdkonna spetsialist. Tema nõuanded on olnud väga konstruktiivsed ja asjakohased. Tänu temale oleme suutnud avastada ettevõtte arengufaasis uusi potensiaalseid riske ning need elimineerida. Töö temaga on alati olnud väga produktiivne. Me usume, et mida varem Siiri poole pöörduda, seda rohkem säästate aega, raha ja närve

Richard Kool

alustav ettevõtja

thin
Siiri logo

Võta ühendust

Vastan Sinu kirjale ühe tööpäeva jooksul.

Ideaalis lepime kokku kohtumise, et arutada, kuidas saan Sulle abiks olla.